sreda, 23. julij 2014

#TOPLIŠKI POTENCIALNI TEDEN

V sklopu delavnic smo v Dolenjskih Toplicah gostili študente s Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Njihov teden v naši družbi je bil zaznamovan s sedmimi različnimi nalogami, ki so jih reševali skozi teden dni našega gostovanja.
  •  7 različnih tematik je sestavljalo in povezovalo tudi nekaj spodaj navedenih vprašanj, ki so postavljali študentom in njihovim mentorjem oporne točke pri razmišljanju in razvijanju ideje, ki bi lahko reševala zastavljeno nalogo.

- Kakšni so že obstoječi potenciali?
- Koncept pristopa k turizmu – na podlagi ciljne publike in lokalnih danosti
- Kulturni, gostinski, rekreativni turizem
- Kako integrirati turizem v vsakodnevno življenje prebivalcev – popestritev lokalnega življenja, infrastruktura, ki služi domačinom in turistom, gospodarstvo
- Kako vključiti turistično infrastrukturo v lokalno podobo, krajino, zgodovino
- Arhitekturne, infrastrukturne in organizacijske pomanjkljivosti 
- Razviti arhitekturni, prostorski, organizacijski pristop, ki bo usmerjal razvoj v prihodnosti7 NALOG 
  • PROSTORSKI RAZVOJ DOLENJSKIH TOPLIC: CELOSTNA STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA + RAZVOJ NASELIJ IN INFRASTRUKTURE
  • VAS PODTURN: UREDITEV VSTOPA V VAS IN SREDIŠČA VASI
  • RAZVOJ TIPOLOGIJ ZA VINOGRADNIŠKI TURIZEM
  • KOMPLEKS DVORCA SOTESKA: OBMOČJE GRADU SOTESKA IN PREZENTACIJA RUŠEVIN STARE SOTESKE
  • SPANJE V NARAVI (MALA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA NA STIKU Z ZELENIM ZALEDJEM DOLENJSKIH TOPLIC)
  • UREDITEV NOVE POVEZOVALNE CESTE Z MOSTOM ČEZ SUŠICO IN KROŽIŠČEM
  • UREDITEV SREDIŠČA DOLENJSKIH TOPLIC IN OBLIKOVANJE URBANE OPREME
URNIK DELA


Prof. Jurij Kobe s študentkama posluša predstavitev ranča g. Grande.

TTN in Ortofoto Dolenjskih Toplic, ki smo ju uporabljali pri delu.

Eno izmed prizorišč izvajanja delavnic - Hudičev turn.


Oblikovanje konceptov

Na obisku pri g. Grandi.

Na obisku pri g. Grandi.Pohod po okoliških hribih in zidanicah.


V iskanju stare poti skozi log ob Krki, ki je bila del parkovne ureditve dvorca Soteska.


Miha pri snovanju strategije turističnega razvoja Dolenjskih Toplic.

Vmesna predstavitev v KKC Dolenjske Toplice.

Delovni prostor v Hudičevem turnu.

Delo v Hudičevem turnu.
Članici skupine, ki se ukvarja z razvojem dvorca in parka v Soteski, pri rezanju makete v Hudičevem turnu.

Članice skupine, ki se ukvarja z vinogradniškim turizmom, na svojem delovem mestu v Hudičevem turnu.

Pogovor o turizmu v zidanicah, v Hudičevem turnu.


Večerni pogovori s strokovnjaki iz področja turizma (1.7., Hudičev turn)
Večerni pogovori s strokovnjaki iz področja turizma (1.7., Hudičev turn)
Večerni pogovori s strokovnjaki iz področja turizma (1.7., Hudičev turn)
Večerni pogovori s strokovnjaki iz področja turizma (1.7., Hudičev turn)

Pogovor o razvoju vasi Podturn v t.i. Občinskem kozolcu, v katerem sta svoje koncepte razvijali dve skupini.

Giulia in Alessandro pri pripravah na razrez makete središča Dolenjskih Toplic.

Pogovor z g. Pršino.

Tretje prizorišče za delo je bila galerija KKC.Debata o razvoju središča Dolenjskih Toplic.

Poskusi in študije peš in kolesarskih poti po občini.


Na obisku pri g. Bučarju.

Pohod po okoliških hribih in zidanicah.


Maketa Soteske v nastajanju.


Raziskovanje spanja v naravi.

Debata o razvoju vasi Podturn v 'Občnskem kozolcu'.


Ni komentarjev:

Objavite komentar