sreda, 23. julij 2014


PROGRAM DELAVNICE
(dogodki v juniju in juliju 2014)
  • 30. junij ob 20:00, Hudičev turn ::   Strokovni izzivi urejanja prostora na podeželju

S strokovnjaki iz občine in okolice bomo govorili o prostorskih problematikah in specifikah, ki se danes pojavljajo tako na področju občine kot na področju prostorskega urejanja podeželja v Sloveniji na splošno. Skupaj bomo skušali izpostaviti težišča za prostorski in gospodarski razvoj občine v prihodnosti.
  • 1. julij ob 20:00, Hudičev turn ::   Turizem – neizkoriščen potencial slovenskega podeželja

Pogovor o obstoječih in novih pristopih k turizmu na podeželju. Odprli bomo vprašanja  mreženja turistične ponudbe, vrednosti in aplikaciji lokalnih značilnosti v celostno ponudbo občine, ciljne publike in uporabnikov turistične infrastrukture, vključevanja infrastrukture, ki je namenjena turizmu, v vsakodnevno življenje in uporabo občanov. Iskali bomo tako ideje za razvoj obstoječih dejavnosti, kot priložnosti in pobude za nove oblike turizma, ki se osredotočajo na lokalno ponudbo in naravne ter kulturne danosti Dolenjskih Toplic.
  • 7. julij ob 10:00, Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4 :: Predstavitev rezultatov prvega dela delavnice

Študentje bodo v obliki maket in skic predstavili svoje delo, razmišljanja in ideje, ki so se porodile v tednu intenzivnega dela.

Ni komentarjev:

Objavite komentar