sreda, 23. julij 2014


Naloga se ukvarja s preučevanjem možnosti za izgranjo obvoznice, ki bo razbremenila promet skozi središče kraja Dolenjske Toplice. Pri tem se osredotočamo na rešitve, ki minimalno posegajo v območje zgodovinskega parka z bogatim rekreacijskim potencialom, ki je bil nekoč pomemben del toplic, danes pa je slabo vzdrževan, skozenj je načrtovana povezovalna cesta. Ukvarjamo se s preveritvami in iskanjem rešitve za obvoznico, ki bi bila najbolj ustrezna oz. upoštevala vse pogoje, tako zgodovinske meje parka, varnost otrok (bližina šole), želje investitorja... Naše raziskave in začetni predlogi so izhajali iz občinskega prostorskega načrta. Trasa obvoznice na tem načrtu poteka po že obstoječi cesti. Zaradi prevelike in preobsežne investicije prvotne variante, smo preverili še druge predhodno predlagane trase. Pridobili smo predloge za 9 različnih možnih tras obvoznice med katerimi je tudi trenutno sprejeta varianta. Ta predstavlja sicer finančno najmanjši zalogaj, a ne upošteva zgodovinskih meja parka in tako vanj grobo posega s čimer uničuje bogato naravno dediščino več kot 100 let starega gozdnega parka, ki predstavlja zeleno oazo neposredno ob mestnem središču.
Po izčrpnem preučevanju variant in debati smo se odločili poiskati boljšo rešitev, ki bi upoštevala zgodovinsko mejo parka, obenem pa bi zadostila tudi vsem ostalim pogojem vključno z čim manjšim stroškom investicije. Trenutna iz naše strani predlagana trasa poteka ob zahodnem robu parkirišča term in se nato dviga z viaduktom, ki sledi gozdni meji parka, do novega krožišča, ki bi bil situiran nižje od obstoječe ceste, ki bi se spremenila v zasebni dovoz do osnovne šole, s čimer bi obvoznico fizično odmaknili od šole kar bi zagotovilo varnost otrok. Vse obstoječe in nove prometnice bile bi priključene na krožišče. Ta rešitev v veliki meri izpolnjuje vse pogoje in zdi nam se da se izgradnja viadukta, ob primerni izvedbi ne pomeni nujno nekaj slabega, temveč lahko postane nova atrakcija Dolenjskih Toplic, ki bi ponujala novo veduto na kraj.

Ni komentarjev:

Objavite komentar