sreda, 23. julij 2014

#3
RAZVOJ TIPOLOGIJ ZA VINOGRADNIŠKI TURIZEMTurizem v zidanicah ponuja kulturno pestrost in raznolikost vinogradniškega sveta. Vinogradniška pokrajina z zidanicami in hrami je posebnost tega območja ter ključna priložnost za razvoj turizma. Ker se zidanic ne uporablja vsak dan, bi bila to edinstvena priložnost, da se preuredi program in ustvari novo ponudbo za turiste. Menimo, da bi to dalo kraju dodatno vrednost. V tujini, pa tudi že ponekod po Sloveniji, se uspešno izvaja tudi aktivni turizem, kjer obiskovalci sodelujejo pri običajih, navadah, opravilih domačinov. So v tesnem stiku z okoljem, v katerega pridejo na počitnice ali oddih. Zanimiv primer so vsakoletna nabiranja mandarin v dolini Neretve. Znano je, da so ljudje za tako izkušnjo pripravljeni tudi plačati.


Zidanica je po našem mnenju pomembna arhitekturna zapuščina in je posebnost tega območja. V tednu, ki smo ga preživeli v Dolenjskih toplicah, je naša skupina študentk spoznavala tradicijo zidanic. Povezovale smo se z lokalnimi vinogradniki in analizirale tradicionalno zidanico. Te analize so nam pomagale pri razvoju in preureditvi programa za možno turistično ponudbo.

Pri zasnovi nove tipologije smo se osredotočale na ohranjanje določenih obstoječih značilnosti. Da se obdržijo določene oblike, gabariti, da se ohranja avtohtonost in pristnost. Zato bi tudi vinogradniki, ki bi se odločili za oddajanje zidanic, morali imeti podobno vizijo. Menimo, da bi taka turistična ponudba pritegnila ljudi, ki iščejo neko avtohtonost, pristnost, stik z naravo, mir... Ker pa taka oblika turizma pritegne zelo specifično skupino ljudi, ne pričakujemo, da bi se razvila v turizem namenjen množicam.

Program za vinogradniški turizem delimo v našem primeru na dva tipa: aktivno participacijski (obiskovalec je del procesa obdelave vinograda in pridelave vina, se izobražuje, ima stik s pristnim, domačim, tradicionalnim,...) in rekreativno meditativni (obiskovalec biva v zidanici med vinogradi, se udejstvuje aktivnosti po celotnem območju občine...). V prvem primeru kletni prostor služi prvotnemu namenu, to je pridelavi in shranjevanju vina, orodij ... V drugem se prilagodi potrebam rekreativno meditacijskega turizma (npr. družabni prostor, delovni prostor ipd.) Podstrešni del je načeloma v obeh primerih namenjen spanju. Dodatne mini enote po potrebah obeh tipov zidanic (npr. servisni del, shramba, dodatni spalni del, dodatni družabni prostor, dnevni del, shramba itn...).

V tovrstni turistični dejavnosti bi sodelovali lastniki zidanic, vinogradniki, ki si tega želijo, so podobnega mišljenja, torej tisti, ki jim je pomembna ohranitev te čudovite arhitekturne dediščine in ljudsko izročilo.
Ni komentarjev:

Objavite komentar