sreda, 15. oktober 2014

ZELENA ŽILA

Ideje za razvoj središča Dolenjskih toplic

Alessandro De Ioannon, Barbara Logar, Giulia Sgrò

Volumenska in programska zgostitev središča kraja - poiskati želimo območja, kjer predlagamo zgostitev tako v programskem kot v volumenskem smislu. V programskem smislu v kraju manjkajo centralne dejavnosti, kot so večja trgovina, pekarna, tržnica s pridelki, lekarna, mladinski center ipd., ki jih želimo umestiti v nov volumen, predvidoma na območju med Zdraviliškim trgom in Sušico (danes stoji tam že Pošta). Prav tako se pojavlja izrazita potreba po domu za ostarele, za katerega pa menimo, da ga ni potrebno umeščati izven kraja, kjer so starejši ljudje izolirani od vsakodnevnega dogajanja v kraju, ampak lahko zanj najdemo primerno lokacijo bližje središču kraja. Raziskujemo možnosti za umestitev doma upokojencev na območje sedanjega makadamskega parkirišča za Sokolskim trgom, v okljuku Sušice, na JV robu središča kraja; raziskujemo tudi možnosti za tovrsten program na severu kraja, na stiku med zdraviliškim parkom, večjim parkiriščem, ki priprada zdravilišču in Sušico.

Predlagamo ponovno vzpostavitev ene izmed osi kraja, sprehajalne poti, ki se skozi park ob Balnei, od bazenov, skozi zdraviliški trg zaokroži na Sokolskem trgu in nadaljuje skozi KKC proti sušici. Tako predlagamo rušitev obstoječega paviljona na Zdraviliškem trgu in parkovno ureditev trga, nadomestitev volumna na krajši, vzhodni strani trga z večjim volumnom, ki zaokroži trg in posnema tudi izvorno idejo zdraviliškega trga ter nov, širši most, ki v osi premošča Sušico in postane tudi nov javni prostor nad potokom. Sitarjeva hiša ob mostu postane središče kulinarike topliške doline,  z zunanjim odrom za prireditve in druženje. Os se z novo ureditvijo nadaljuje skozi javni parter KKC-ja in se izteče v novi ureditvi na drugi strani in novi brvi čez Sušico.

Struga Sušice danes razpolavlja kraj na dva dela - z novimi ureditvami želimo, da postane zeleni javni prostor, namenejn vsem, domačinom in obiskovalcem, ki povezuje središče z okoliško pokrajino in hkrati zveže oba bregova kraja. Ob in po pretežno suhem delu struge Sušice želimo speljati sprehajalno pot z lesenimi brvmi, ki bodo omogočile že sedaj nujne povezave med bregovoma. Ohranja se naravna pojavnost struge, uredi se prostore za sedenje in igro. Tako v središče pripeljemo naravo in spontan javni prostor, ki ga lahko uporabljajo tako domačini kot prebivalci.
Raziskujemo tudi možnosti vzpostavitve bojšega omrežja javnega prometa, ukinitev avtomobilskega prometa v delu središča, ki bo omogočena z izgradnjo nove povezovalne ceste, možnosti boljšega povezovanja kraja z zdraviliško dejavnostjo, načine za prezentacijo starega obrambnega zidu okoli cerkve s pred kratkim odkritimi ostaniki obrambnega stolpa, ponovno vzpostavitev podobe prvotnih zdraviliških bazenov, ki se nahajajo neposredno nad izviri termalne vode in so danes predelani in del kompleksa zdravilišča idr.


Središče Dolenjskih Toplic z novim odrom, mostom in ureditvami ob Sušici

Predlog sanacije fasade dela zdraviliškega kompleksa, ki meji na Sokolski trg

Prerez skozi Sokolski trg s prikazom novega odra, mostu, dostopa do Sušice
in fasade zdraviliškega kompleksa 

Prikaz Sokolskega trga z novim odrom

Maketa predloga novega odra na Sokolskem trgu

Maketa predloga novega odra na Sokolskem trgu
Ni komentarjev:

Objavite komentar