sreda, 15. oktober 2014

S KOLESOM ALI PEŠ PO TOPLICAH

Sistematizacija poti in načrtovanje prostorskih orientirjev

Marko Fišič, Miha Toplišek, Katarina Capuder, Nuša ČepinDolenjske Toplice imajo veliko število zanimivih točk, tako v kraju samem, kot v bližnji okolici, ki bi se lahko bolje izkoristile, tako v dobro prebivalcev kot v turistične namene. Gre za naravne, zgodovinske in kulturne zanimivosti, razpršene po območju, ki pa med sabo niso povezane v celoto, ki bi bila privlačnejša za ogled. V skupini smo se osredotočili na širši kontekst občine. Potencial smo prepoznali predvsem v bolj aktivnem tipu turistov, ki radi raziskujejo in preživljajo čas v naravi (peš, kolesarjenje, ob reki … ), kupujejo doma pridelane produkte, nekaj dobrega in domačega pojedo, spoznavatjo zgodovino območja (Kočevski Rog, Auerspergi, toplice, Baza 20 idr.) in uživajo v čistem, sproščenem, lepem okolju. Tako smo se odločili, da najprej raziščemo že obstoječe destinacije in poti, jih osmislimo, dopolnimo in povežemo v celoto. Tako nastane mreža destinacij, ki so izrazito vezane na lokalno ponudbo, zgodovino, naravne in kulturne zanimivosti in mreža peš-kolesarskih panoramskih poti, ki zanimivosti nizajo v celoto. V drugem delu smo se lotili konkretnejših projektov. Razvili smo sistem označevanja in oblikovali orientirje, ki bi bili nanizani ob poteh. Kjer so poti prekinjene, vzpostavimo nove povezave. To okrepi mrežo povezav v občini in pripomore k večji povezanosti celote. Kjer je prekinitev reka, predlagamo most. To se zgodi na treh lokacijah: v vasi Podturn, preko reke Radeščica in v mestnem jedru Dolenjskih Toplic. Za tri karakterno sorazmerno različne situacije smo razvili most, ki lahko svoj konstrukcijski sistem prilagodi posameznemu okolju. Most je zgrajen iz lesa, ki ga je v občini v izobilju in se ga danes uporablja premalo. Skozi projekte in izdelke iz lesa bi se ponovno vzpostavila kultura in spoštovanje do tega materiala. Najprej smo poiskali regionalne povezave, ki bi to območje vpele v širši kontekst. Gre za peš poti, ki bi delovale kot »peš avtoceste« za pohodnike in predvsem kolesarje. Ena je vsekakor srednjeveška pot (SZ-JV), ki povezuje Žužemberg z Metliko in naprej (z nekaj modifikacijami od Soteske do Podhoste in pri Selah) druga pa je povezava Kočevje - Novo Mesto (JZ-SV). Tako bi se ustvaril križ, ki se seka na na notranjem obroču. Naslednja stopnja je bila v celoto povezati območje obeh dolin. Želeli smo ustvariti krožno pot, ki ne bi bila zahtevna in bi povezala glavne zanimive točke. Pot bi šla tudi mimo območij, kjer se dogajajo določene aktivnosti, ki bi se tako posredno promovirale (padalstvo, motokros, rafting,...) Pot bi sicer služila bolj kot orientir v prostoru z enotno opremo, sploh bolj radovednim, ki bi vmes osvoji še kakšen vrh, si ogledali kakšen kraj (Dol. Toplice, Podturn, Stara Sela,...), ali pa odkrili še kakšno zanimivost po sekundarnih poteh. Šlo bi za »nadzorovano raziskovanje in odkrivanje« točk v prostoru, ki jih sploh Kočevski Rog premoge ogromno. Bile bi seveda primerno označene v naravi in v vodnikih. Vmes bi se pri lokalnih kmetijah ponujala kosila, če se pa kdo odloči za večdnevno raziskovanje pa tudi prenočišča na kmečkih turizmih, ki bi lahko popotnike z dodatno ponudbo zadržale še za kakšen dan (konjereja, aktivni turizem – pomoč pri opravilih, kulinarična razvajanja...).


Brv ob izviru Radeščice

Nov javni prostor v vasi Podturn
Nova brv omogoča srečevanje in posedanje z razgledom na izvir Radeščice. Tako se pešči in kolesarji izognejo nevarnemu cestnemu ovinku, namenjenemu izključno motornemu prometu. Inovativna lesena konstrukcija omogoča lepši pogled na izvir, saj se mu prilagodi z delno odprto in nagnjeno ograjo.


Umestitev brvi v Podturnu

Vzdolžni in prečni prerez
Brv pri Rački

Trg nad vodo in premostitev Sušice pri gostilni Račka 
Most v centru Dolenjskih Toplic pri gostilni Račka je zanimiv zato, ker predstavlja trg nad vodo. Nosilec v višini sedala ga loči na dva dela, enega namenjenega posedanju, kamor se lahko razširi tudi gostilniška dejavnost, drugi del pa je namenjen pešcem in kolesarjem.

Umestitev brvi v Dolenjskih Toplicah

Vzdolžni prerez

Prečni prerez


Loška promenada

Loška promenada s ploščadmi na Krki in premostitvijo Radeščice
Ponovno vzpostavljena pešpot skozi log dvorca Soteska z iztekom ob Krki, kamor pridemo čez predvideno novo brv. Ob Krki bi se naredile tudi lesene plavajoče ploščadi, ki bi omogočile dostop do danes nedostopne in zaraščene struge.Potek sprehajalne poti od Podturna ob Krki, skozi log, preko Radeščice in naprej ...

Umestitev brvi čez Radeščico in ploščadi na Krki

Tloris ploščadi na Krki in brvi čez Radeščico
Prerez skozi eno izmed ploščadi na Krki

Vzdolžni in prečni prerez skozi brv na Radeščici

Ni komentarjev:

Objavite komentar