sreda, 15. oktober 2014

SOTESKA

Revitalizacija kompleksa dvorca Soteska s širšo krajevno navezavo

Urša Gantar, Maja Horvat, Petra Hribar, Katja Ivić, Andraž Keršič Vizualizacija nove ureditve dvorišča dvorca Soteska


V projektu smo obravnavali revitalizacijo celotnega kompleksa dvorca Soteske z okolico : območje gradu Stara soteska, vrtnega paviljona Hudičev turn ter navezavo na panoramsko cesto Ljubljana – Novo mesto. K projektu smo pristopili v dveh fazah. Prva faza je zamišljena kot izvedba z manjšo enkratno investicijo, ki zajema manjše posege, s katerimi bi dosegli ključno spremembo v dojemanju enovitosti kompleksa dvorca. Na območju gradu je predvidena ureditev nekdanjega zunanjega parka, zasaditev in oskrba cvetličnega vrta, postavitev urbane opreme ter ponovna postavitev starega portala, ki je trenutno v Dolenjskem muzeju v Novem mestu na njegovo nekdanjo lokacijo. V gradu so predvidene naslednje spremembe; sanacija vhodnega dela, servisnega volumna, umestitev servisov  v volumen, postavitev razglednega stolpa na mestu  zdaj porušenega stolpa na jugozahodnem delu obzidja. Na območju Stare Soteske se odstranijo drevesa in podrast v bližini razvalin gradu. Zunanja parkovna površina zahodno od Hudičevega turna postane cvetoča ajdova poljana, ki se kosi s ponovno vzpostavitvijo geometrijskih baročnih osi in simetrije. Kot spomin zdaj porušenega severnega obzidja ob Hudičevem turnu se ob cesti zasadi gabrova živa meja. Paviljon ostane namenjen poročnim sprejemom, v prostor pa se postavi primernejša oprema. Opravijo se restavratorska dela fresk v objektu in sanacija sten,  kjer je bila neprimerno napeljana električna napeljava.  Po nastavkih obstoječe osi se  s košnjo in nasutjem uredijo pešpoti,  ki se primerno označijo. Uredijo se parkirni prostori za obiskovalce območja dvorca. 

Shema intervencij v kompleks dvorca v 1. fazi

Shema intervencij v kompleks dvorca v 2. fazi

Obravnava volumna dvorca Soteska


Pri drugi fazi smo se projekta lotili z bolj radikalnim pristopom. Poskušali smo ustvariti kvaliteten javen družabni prostor, dostopen vsem. Na območju gradu se ohranijo posegi iz prve faze, z dodanimi volumni, ki lebdijo na mreži stebrov. Volumni so dvignjeni in v pritlični etaži tvorijo odprt prostor dvorišča z javnim programom.  Volumensko se novi objekt namenoma odmakne in ločuje od že obstoječe strukture gradu. V novem voulmnu se nahajajo prostori klinike estetske kirurgije – sprejemna soba, ambulante, operacijske in rehabilitacijske sobe. Program se naveže na že obstoječ zdraviliški program v Dolenjskih toplicah in omogoča financiranje javnega prostora v pritlični etaži in vzdrževanje ruševine. V obstoječi strukturi gradu se ohrani razgledni stolp, v preostalih stolpih pa zaživi turistični program z devetimi hotelskimi sobami, ki so namenjene  tako kot obiskovalcem estetskega sanatorija, kot tudi drugim turistom (npr. lovski turizem).  Izvede se podkletitev dvorišča z umestitvijo muzejskega programa starinskih avtomobilov, ki se trenutno nahajajo v razstavnem depoju. Program se še razširi , ponuja možnost izposoje ter panoramsko vožnjo s starodobniki po bližnji okolici. Oblikovanje javnega pritličnega prostora omogoči novo tlakovanje, umestitev javnega programa ter urbane opreme. 

Situacija končne ureditve kompleksa dvorca Soteska in Stara Soteska

Tloris ureditve območja dvorca Soteska

Tloris volumna dvorca

Prerez skozi novo ureditev dvorca


Tloris nove restavracije v stavbi današnjega depoja

Prerez nove restavracije v stavbi današnjega depoja

Pogled v notranjost restavracije


Območje gradu Stara Soteska se programsko prav tako poveže z omenjenim programom. Tam je predvideno luksuzno prenočišče, kot tudi informativna razgledna točka za turiste.


Načrti intervencije na območju Stare Soteske

Stara Soteska v jutranji megli
Ni komentarjev:

Objavite komentar