sreda, 15. oktober 2014

NOVA TOPLIŠKA VEDUTA

Most na severni obvozni cesti

Romina Čotar, Marina Lovrić in Jure Ule


Aksonometrična shema novega mostu na severni obvozni cesti

Pristop k nalogi je bil v prvem delu analitičen. Pri tem smo si pomagali s sprejetimi občinskimi prostorskimi načrti, ki so vsebovali tudi analize vseh možnih tras za obvoznico, ki bi razbremenila Dolenjske toplice.  Pri odločanju smo morali upoštevati različne faktorje. Nova obvoznica je tako morala čimbolj razbremeniti promet skozi center Dolenjskih Toplic, obenem pa sama po sebi ne sme predstavljati motečega elementa na mestu skozi katerega bo speljana. Pri tem je potrebno izpostaviti predvsem bližino osnovne šole in pa zgodovinske meje starega zdraviliškega parka, ki naj bi ostale v čimvečji meri neokrnjene. Izbrana trasa predstavlja najboljši kompromis. Kljub temu, da poteka relativno blizu šole je za maksimalno varnost otrok poskrbljeno z ureditvijo enosmernega prometa pred samo šolo, ki se nato nekoliko nižje priključi obvoznici v krožišču. Poleg tega pa so otroci fizično ločeni od prometa s podhodom, ki potuje pod krožiščem in se nato pod viaduktom priključi v pešpot, ki se vije pod njim. S tem se poleg avtomobilske prometne povezanosti bistveno skrajša tudi pot od mestnega središča k šoli. Poleg vsega tega pa smo bili sposobni zagotoviti tudi minimalno križanje z zgodovinskimi mejami parka.


Shema variantnih tras obvozne ceste

Novi most nudi možnost za varno pot v šolo in razglede na Dolenjske Toplice
Umestitev novega mostu v okviru obvozne ceste

Prerez skozi most in pogled na Dolenjske Toplice

Prikaz koncepta konstrukcije mostu z obešeno potjo za pešce

Pogled na most in Dolenjske Toplice v ozadju
Ni komentarjev:

Objavite komentar